OM PERSONDATA

ANDVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Heinrich og Laurine Jessens Fond og Kromann Reumert indsamler og behandler de personoplysninger, De giver i forbindelse med, at De udfylder og indsender det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden, samt eventuelle fremtidige personoplysninger og dokumenter, De måtte fremsende til Fondet og Kromann Reumert.

Fondet og Kromann Reumert indsamler disse oplysninger for at kunne behandle Deres ansøgning og vurdere den i forbindelse med en eventuel tildeling af støtte samt efterfølgende udbetaling af midler.

Hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning, videregiver Fondet og Kromann Reumert Deres oplysninger til offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT i forbindelse med tildeling af midler.

Derudover kan Fondet og Kromann Reumert videregive eller udveksle Deres personoplysninger til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for Fondet, såfremt det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver i forhold til Fondet. Det kan for eksempel dreje sig om IT-leverandører, revisorer, bankforbindelser og advokater. Disse tredjeparter anvender Deres personoplysninger alene på vegne af og efter instruks fra Fondet og Kromann Reumert og må derfor ikke bruge oplysningerne til egne formål.

Fondet og Kromann Reumert opbevarer Deres personoplysninger fem år efter seneste udbetaling. Herefter bliver alle personhenførbare oplysninger slettet. Såfremt De ikke bliver tildelt nogle midler, vil alle personhenførbare oplysninger blive slettet hurtigst muligt. Dette vil ske umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor Deres ansøgning bliver behandlet. Anonymiserede oplysninger, som ikke længere kan henføres tilbage til Dem, opbevares længere til brug for statistiske formål.

DERES RETTIGHEDER

Hvis De ønsker at få indsigt i de personoplysninger, som Fondet og Kromann Reumert har registeret om Dem, eller hvis De ønsker at tilbagekalde Deres samtykke til, at Fondet og Kromann Reumert må behandle og opbevare Deres oplysninger i personhenførbar form, kan De kontakte Fondet på denne e-mailadresse: info(erstat denne parantes med et @ tegn)heinrichoglaurinejessensfond.dk eller Kromann Reumert i henhold til Kromann Reumerts privatlivspolitik, se Kromann Reumert – Privatlivspolitik.

Husk at angive Deres ansøgnings ID-nummer ved enhver henvendelse til Fondet eller Kromann Reumert.