FORSIDE

Hvert år uddeler Heinrich og Laurine Jessens Fond uddelinger til sociale og sundhedsmæssige formål.

Fondets formål er at yde hjælp til mennesker, der må anses for værdige og trængende. Indenfor denne ramme skal personer, der er syge eller gamle og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling I øvrigt, have fortrinsret. Hjælpen kan også have form af støtte til projekter, herunder inden for organisationer m.v., hvis formål er at yde hjælp til sådanne personer.