ANSØG OM STØTTE

Inden der ansøges, vær opmærksom på følgende:

Word-dokumenter skal være af filtype .docx og Excel-dokumenter skal være af filtype .xlsx .

Der må ikke anvendes specielle tegn i navnene på de vedhæftede filer, f.eks. ^, ~, #, &, *, \, {, }, :, /, ?, +, |, “, %, <, og >  mv.

Der kan gå et øjeblik, før ansøgningsformularen er indlæst (vises under denne tekst)…