STØTTEFORMÅL

Fondet yder i henhold fundatsen støtte til personer, mænd eller kvinder, som må anses for værdig og trængende, herunder som er sygdomsramt, gammel eller en person, hvis økonomiske vilkår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt (benævnt “tilbagegangsramt”).

Fondet yder sådan støtte direkte efter ansøgninger fra enkeltpersoner, eventuelt ansøgt med hjælp fra en indstiller, eller i form af projektstøtte, hvor støtten søges af organisationer mv. til projekter inden for fundatsens formål.

ENKELTPERSONER, som enten selv søger fondet eller bliver indstillet af en “indstiller”, kan via fondets hjemmeside ansøge om støtte. Bestyrelsen har ved behandlingen af ansøgninger fokus på om den enkelte person er syg, gammel eller tilbagegangsramt eller om personen på anden måde må anses for værdig og trængende (ramt socialt).

Herudover yder fondet også støtte til PROJEKTER, der søges af organisationer, patientforeninger eller foreninger, hvor støtten tilgodeser den enkelte person i den samlede ansøgning. Støtten skal tilgodese den enkelte person, mænd eller kvinder, som må anses for værdig og trængende, herunder som er sygdomsramt, gammel eller en person, hvis økonomiske vilkår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt (benævnt “tilbagegangsramt”).

Som eksempler på organisationer, patientforeninger og foreninger, som har modtaget støtte, kan nævnes:

• Ensomme Gamles Værn – gaver fra besøgspersoner eller udflugtsture i byen
• Foreningen Make-A-Wish Ønskefonden – gaver og oplevelser til syge børn
• Beboerrådgivere – sommerudflugter til ensomme og socialt ramte familier eller julelegater i sociale boligforeninger
• Patientforeningen Lungekræft – ekskursioner til patienten med pårørende
• Foreningen Danske DøvBlinde – FDDB – kurser for den berørte personkreds
• Stomiforeningen COPA – sommer- eller weekendophold tilpasset personer med stomi
• Danmarks Bløderforening – netværksmøde for blødere med HIV eller afholdelse af seminar
• Samvirkende Menighedsplejer – indsat for at skabe livsmod for ensomme, ofte isolerede og psykisk skrøbelig mennesker
• Dansk Brystkræft Organisation – rekreationsophold for patienter med brystkræft

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at støtten kommer den enkelte person til gavn og glæde. Der ydes ikke støtte til administrative omkostninger eller tiltag.

Læs mere om fondets uddelingspolitik her.